"Wij beseffen de waarde van het water eerst wanneer de bron is opgedroogd." (Thomas Fuller)

Gepubliceerd op 27 november 2022 om 16:50

Cuba. Na zes dagen douchen met koud water of zonder water, is een warme douche ineens een ultiem plezier, waar we dan ook meteen van genieten omdat het water morgen weer koud kan zijn...

Hoe komt het toch dat we eerst iets moeten missen om het te kunnen waarderen? De waarde van iets is dus afhankelijk van de beschikbaarheid. Als we het hebben hechten we er te weinig waarde aan en zien het als een vanzelfsprekendheid, totdat het schaars wordt of er niet meer is. Ook onszelf op waarde inschatten is voor veel mensen moeilijk. Een laag zelfbeeld is vaak de oorzaak. 

Leren waarderen

You don't know what you've got, till it's gone. Cuba is het beste land om te leren waarderen. Door gebrek aan alles, zie je pas de overvloed die we thuis hebben. Als we na de zoveelste stroomuitval applaudisseren wanneer de TL verlichting weer aan gaat en we de kaarsen uitblazen, realiseren we ons dat dit de nieuwe realiteit is. Elektriciteit is op rantsoen en een black-out van een paar uur per dag is het gevolg. Gelukkig hebben onze hotels een generator om dit op te vangen, althans voorlopig. De rijen voor de winkels en de benzinepompen zijn langer dan voorheen, de armoede is groter net als de onvrede over de situatie waarin Cuba verkeert. Toch blijven de mensen vriendelijk en laten een mentale veerkracht zien: wat er niet is dat is er niet, door te genieten van wat er wél is en rum en muziek zijn er altijd. Misschien wel de enige zekerheid die ze hebben op dit moment, want zelfs de cola is in sommige plaatsen op rantsoen en enkel nog beschikbaar voor de Cuba Libre. 

Omdat je het waard bent

Je kunt je eigenwaarde verhogen door schaarste te creëren. Stel je minder beschikbaar op. Leef volgens je eigen normen en waarden. Ken je zwakke en sterke punten en beperk de tijd die je aan social media besteed of aan dingen en mensen die niet belangrijk voor je zijn. Wees selectief. Kijk naar wat je al voor elkaar hebt gekregen en streef je eigen doelen na, in plaats van te kijken naar anderen en hierdoor in een negatieve spiraal te komen of je minder waard te voelen. Overzie het hele plaatje, we kennen allemaal moeilijke momenten en situaties, moeten leren omgaan met onze emoties en krijgen te maken met verlies en tegenslag, dit is onderdeel van het mens zijn en universeel. 

Vergelijken is menselijk

Waarom vergelijken we onszelf dan toch met anderen? Het blijkt een menselijke gewoonte te zijn die voortkomt uit de evolutie. We zijn sociale groepsdieren en bepalen de rangorde binnen de groep door ons te vergelijken met anderen. Om te weten wie we zijn is het dus nodig om onszelf te plaatsen in relatie tot anderen. Dit kan op twee manieren: door te kijken naar wat anderen hebben en wij niet, of door te kijken naar wat anderen niet hebben en wij wel. Beide manieren hebben invloed op ons zelfbeeld, gevoel van eigenwaarde en motivatie. Als we iets nastreven wat een ander heeft en wijzelf niet dan levert dit een bepaalde drijfveer op om beter te presteren of onszelf te veranderen maar het kan ook resulteren in demotivatie als je denkt dat het je toch niet gaat lukken. Als we kijken naar wat wij hebben en een ander niet dan realiseren we ons dat we beter af zijn en geeft dit ons zelfbeeld een flinke boost maar het kan ook leiden tot een gebrek aan ambitie en zelfontwikkeling. Bovendien willen we nog wel eens scheve vergelijkingen trekken die niet realistisch zijn, dit gebeurt wanneer we onze zwakke punten gaan vergelijken met de sterke punten van een ander of wanneer we ons leven vergelijken met die andere geweldige, gelukkige en prachtige levens op social media. Dit is uiteraard een vertekend beeld van de werkelijkheid. 

Gluren bij de buren

Worden we gelukkiger door te kijken naar wat we wél hebben en ongelukkiger als we denken dat ons leven minder waard is dan dat van anderen? Een gezonde vergelijking levert ons ambitie, eigenwaarde, persoonlijke groei en prestatiedrang op. Kortom het brengt ons verder vooruit in het leven. Als we onze tekortkomingen en mislukkingen zien als een leerschool en bron van groei en ons realiseren dat het altijd erger kan, worden we veerkrachtiger en dankbaarder. Bescheidenheid en waardering voor een ander en jezelf maakt ons nederig en een beter mens. De kracht van gelukkig zijn zit al in jou en niet in wat anderen je willen laten zien of doen geloven. Door jezelf te laten zien zoals je werkelijk bent kunnen anderen je op de juiste waarde inschatten. Als je je eigen tuintje goed onderhoudt is het gras altijd groen en dan maakt het niet uit hoe het tuintje van de buren erbij ligt. 

Tot snel.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.