"Wie heeft er nu een coach nodig? Als je het een coach vraagt is het antwoord meestal; winnaars, die meer uit het leven willen halen." (Abigail Pickus)

Gepubliceerd op 1 maart 2023 om 12:08

"Jij bent wandelcoach of begeleider of hoe je het ook noemen wilt, maar wat houdt coaching precies in en wat doe je dan?"

Deze vraag krijg ik regelmatig te horen. Volgens Wikipedia is coaching  'een vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag. Coaching is geworteld in de positieve psychologie en moet niet verward worden met counseling of therapie, begeleidingsvormen die erop gericht zijn mentale blokkades of psychische stagnatie te verhelpen.' 

Al wandelend door de Hollandse Biesbosch begeleid ik de cliënt of coachee naar het gewenste doel, niet alleen door de juiste vragen te stellen maar ook door het perspectief te veranderen waardoor de coachee met nieuwe inzichten zijn kennis vergroot en hierdoor beter in staat is om zijn doel te bereiken. Dat doel is de coachvraag en die bepaald de coachee zelf. Verder is het uitgangspunt een gelijkwaardige, respectvolle en veilige relatie tussen coach en coachee waarbij de coachee zelf beslissingen neemt en ook zelf verantwoordelijk is voor de voortgang van het traject.

Het fijne van een  1-op-1 sessie met een coach is dat je je verhaal in alle rust kwijt kan. Er wordt naar je geluisterd zonder te oordelen. De natuur om je heen geeft je de vrijheid en ook de ruimte om open en eerlijk te kunnen praten. Het is in de meeste gevallen een zoektocht naar jezelf. Een ontdekkingstocht waarbij de wandelcoach je stimuleert om optimaal gebruik te maken van al je mogelijkheden, talenten en kennis om verder te komen in het leven.  

Een wandelcoach kan persoonlijke groei bevorderen en je veerkrachtiger maken om problemen het hoofd te bieden. Je leert beter om je grenzen aan te geven, krijgt meer zelfvertrouwen en meer inzicht in je eigen gedrag en gedachtenpatronen. Wat zijn je triggers en hoe reageer je (on)bewust op bepaalde situaties. Je leert je eigen valkuilen herkennen maar ook waar jouw kracht ligt en welke unieke talenten je hebt. 

Ziekte is niet het uitgangspunt voor (wandel)coaching en een coach geneest dus ook niet. Toch kan je veel baat hebben bij wandelcoachsessies als je psychische klachten hebt als stress, depressie, burn-out of bore-out. Niet alleen kan wandelen preventief werken om dit te voorkomen, maar als je een wandelcoachtraject volgt kom je letterlijk in beweging en de natuur heeft een helende en stress verlagende werking. Het onderliggende probleem is dat mensen met deze klachten vaak moeite hebben om hun grenzen aan te geven en juist deze onderliggende problemen gaan we onderzoeken tijdens een wandelcoachtraject. Je wilt immers begrijpen waarom je uitgeblust thuis zit en wat je eraan kunt doen om dit in de toekomst te voorkomen. 

Ik streef naar meer positiviteit in jouw leven en naar meer welbevinden. Dat jij jezelf accepteert met al je imperfecties en je eigen kracht ontdekt. Dat jij met hernieuwde energie verder gaat en mooie doelen nastreeft. Dat je stap voor stap meer zelfvertrouwen krijgt en je meer bewust wordt van je eigen beperkende gedachten. 

Wil jij meer uit het leven halen en staat persoonlijke groei hierbij voorop? Wil jij jezelf beter leren kennen zonder jezelf te moeten veranderen? Ontrafel je eigen gedrag en doorgrond gedachtenpatronen. Je bent niet de verliezer maar de winnaar, het is maar hoe je ernaar kijkt. 

Tot snel. 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.