"Ik weet slechts één ding: dat ik niets weet." (Socrates)

Gepubliceerd op 2 augustus 2023 om 06:47

Ik staar naar de navel van de aarde, een puntige rots middenin het Heiligdom van Delphi waar de twee adelaars van Zeus elkaar ontmoetten. Het centrum van de wereld, gewijd aan de god Apollo. Beroemd vanwege het Orakel van Delphi, dat een cryptisch antwoord gaf op alle vragen. Een  houvast aan een zijden draadje want de toekomst valt niet te voorspellen.  

Apollo, de god van licht, rationeel denken (logica), voorzichtigheid, orde en regelmaat en zijn tegenhanger Dionysus, de losbandige god van chaos, plezier, extase, zich te buiten gaan aan uitspattingen, meestal ondoordacht, vaak afgebeeld met druiven en een glas wijn en staat voor emoties en instincten die we veelal moeilijk kunnen controleren of in toom houden. Een goddelijk dualiteit die we allemaal in ons hebben. Teveel Apollo maakt je saai en voorspelbaar, teveel Dionysus lijdt tot anarchisme, lang leve de lol zonder verantwoordelijkheid te nemen voor je leven. Balans is hier het toverwoord. 

De Grieken hadden niet alleen goden maar ook de eerste filosofen, Socrates, Plato en Pythagoras. Ratio werd steeds belangrijker. Cogito, ergo sum. Ik denk dus ik besta en alles in twijfel trekken is de basis van ons denken volgens Descartes. Onderzoek de wereld of zoals Socrates zei het enige dat ik weet is dat ik niets weet. Stel dus vragen, wees je bewust van je eigen onwetendheid maar ook van je eigen beperkende gedachten. Leer je diepste verlangens en passies kennen, ontdek je verborgen creativiteit en luister naar je lichaam. Het Orakel van Delphi sprak wartaal vanwege de bedwelmende gassen die uit de grond kwamen, weten we nu, maar in die tijd wist men niet beter.

Waarom is dit verhaal nog steeds actueel? Het vertelt ons dat je niet alles moet geloven wat je ziet of hoort, dat je alleen controle hebt over je eigen denken en niet over wat anderen denken en dat emoties een belangrijke rol spelen. Dat je een balans moet zien te vinden tussen orde (rust) en chaos (onrust) tussen rede (ratio) en gevoel (emotie) en dat de toekomst nog steeds onvoorspelbaar is, behalve dan dat alles continue verandert.

Tot snel.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.